Hammadde

Kauçuk Ağacı

İplikhane

Mantar Çiftliği

Kauçuk Ağacı İplikhane Mantar Çiftliği
70 İpek  2 Kale Nüfusu 50 Yiyecek  2 Kale Nüfusu 35 İpek  2 Kale Nüfusu