Şey Kahin İşareti

Kahin İşareti

Kahin İşareti

  • Soğuma Süresi (sn): 300
  • Tip: Aktive edilen
  • Yer: Garibe Market, Tomar Atölyesi
  • Ürün maliyeti: 1000

754 Sağlık yeniler; her 3 saniyede 18 Sağlık iyileştirilir. Kahraman iyileştirme sırasında ölürse, canlanma süresi %20 kısalır, Kullanıldıktan sonra kaybolur.