Eşyalar

Glifler

Parşömenler

Prime World'de mağaza, base ve ormanda bulunan bir yapıdır. Bu dükkanlarda yararlı eşyalar, iksirler, sağlık ve zarar veren parşömenler/tomarlar satılır.