Kahramanlar

Doklar

Doklar

Başbakan Era’nın gelişiyle birlikte ilk olarak Doklar yeni bir devlet kurdu. Gerçek şu ki Dok Krallığının kurulması Adonialıların güneydeki resmi kronilerin üzerinde egemenliğini sürdürmesinden sonra başladı.

Adornialılar

Adornialılar

Güney topraklarında, Prime, yaşayan evrenin bir hediyesi olarak kabul görür, ki bu dünyanın gelişiminde yeni bir aşamaya gelindiğine işaret eder. Yeni insanlığın kararlılıkla ilerlemesinde kaybedilen insan sayısının.